Egil Jordan

Org. nr. 881 722 712 MVA
Cand.jur. Universitetet i Bergen 1993
ej@saverud.com

Tidligere bakgrunn:
 • Politiskolen
 • Politiinspektør
 • Dommerfullmektig l997-98
 • Egen advokatpraksis fra 1998
Arbeidsområde:
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Barnevernrett
 • Arv, skifte og familierett
 • Erstatningsrett
 • Kontraktsrett
 • Strafferett
 • Utlendingsrett
 • Prosedyr