Gisle Didriksen

Org. nr. 981 845 293 MVA
Cand. Jur Universitet i Bergen/Oslo 1975
gd@saverud.com

Tidligere bakgrunn:
  • Konsulent Fylkesskattekontor
  • Politiadjutant
  • Dommerfullmektig
  • Advokatpraksis siden 1985
Arbeidsområde:
  • Strafferett,
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Erstatningsrett
  • Kontraktsrett
  • Arv, skifte og familierett
  • Prosedyre