Kent Fredriksen

Org. nr. 982 198 232 MVA
Cand. Jur. Universitetet i Bergen 1996
kf@saverud.com

Tidligere bakgrunn:
 • Lensmannsbetjent
 • Politijurist/aktor
 • Partner i advokatfirma Næss & Co ANS
 • Advokat/ voldgiftsdommer i NAF
 • Advokat for eiendomsmeglerforetak
Arbeidsområde:
 • Bygg og eiendomsrett
 • Husleierett
 • Håndtverkertjenester
 • Borettslag/ sameier
 • Veitrafikk
 • Arbeidsrett
 • Strafferett
 • Kjøpsrett
 • Familierett
 • Barnevern