Stein Erik Ottesen

Org. nr. 976 953 517 MVA
Cand.jur. Universitetet i Bergen 1993
seo@saverud.com

Tidligere bakgrunn:
  • Politiskolen
  • Politi-inspektør
  • Egen advokatpraksis fra 2002
Arbeidsområde:
  • Arv, skifte og familierett
  • Erstatningsrett
  • Kontraktsrett
  • Strafferett
  • Utlendingsrett
  • Prosedyre